Mgr Anna Sobieraj-Betlińska
Brak kategorii

Anna Sobieraj-Betlińska

Mgr Anna Sobieraj-Betlińska – asystent badawczo-dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Biologii Środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). Przez całe studia licencjackie i magisterskie (lata 2010-2014) na kierunku biologia pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Ekologii UKW. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie z biologii środowiskowej – absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 


Ponadto ukończyła kwalifikacyjny kurs przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym UKW, dzięki któremu uzyskała uprawnienia nauczycielskie nauczania przyrody i biologii w szkole podstawowej i średniej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje także staż w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin IHAR – PIB, w oddziale w Bydgoszczy, w Pracowni Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych. Jako asystent w Katedrze Biologii Środowiska UKW prowadzi liczne laboratoria, ćwiczenia i kursy terenowe dla studentów kierunków biologia i ochrona środowiska, a także studentów w ramach projektu ERASMUS. W 2018 roku otworzyła przewód doktorski pt. „Rola środowisk ostojowych dla pszczół dziko żyjących (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) w krajobrazie rolniczym” w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych. 


Autorka kilkunastu publikacji naukowych oraz rozdziałów monografii dotyczących głównie bioróżnorodności i ekologii pszczół (Apiformes). Interesuje się również wpływem człowieka na występowanie tych pożytecznych owadów oraz możliwościami ich ochrony. W 2018 roku brała udział w International Summer School on Pollination Ecology, organizowanej przez Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ). Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz COST Association, European Cooperation in Science and Technology. Popularyzuje wiedzę przyrodniczą prowadząc liczne wykłady i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. w ramach wydarzeń: „Ekoodkrywcy”, Bydgoski Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Papiernika, Bliskie spotkania z Biologią, Wielki Dzień Pszczół, Fascination Plants of Day…


„Już od dzieciństwa pasjonowałam się owadami, a na studiach dziko żyjącymi pszczołami. Fascynacja tymi owadami spowodowała, że zaczęłam zajmować się nimi naukowo.”

Skip to content