MOVIES

EDEN CITY – what is it? | EPISODE 1

Film wprowadzający, opowiadający o założeniach i celach projektu oraz różnorodności miejskich łąk kwietnych pod względem ich lokalizacji i gatunków roślin na nich występujących.

EDEN CITY – pollinators of urban wildflower meadows | EPISODE 2

Film o wpływie miejskich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów zapylających.

EDEN CITY – birds of urban wildflower meadows | EPISODE 3

Film o wpływie miejskich łąk kwietnych na bioróżnorodność ptaków.

EDEN CITY –  annual meadows | EPISODE 4

Film o miejskich łąkach kwietnych jednorocznych.

EDEN CITY - perennial meadows | EPISODE  5

Film o miejskich łąkach kwietnych bylinowych.

EDEN CITY - monocultures | EPISODE 6

Film o miejskich monokulturach.

EDEN CITY - Man and nature | EPISODE 7

Film o wpływie przyrody na życie ludzie.

EDEN CITY - how do flower meadows affect us? | EPISODE 8

Film o wpływie miejskich łąk kwietnych na mieszkańców miast.

Skip to content