Gatunki zwierząt

Lepiarka wąskopasa (Colletes similis)

Gdzie goły piasek ziemię pokrywa,

Tam lepiarka swe gniazdka ukrywa….

 Ogólna charakterystyka: Lepiarka wąskopasa należy do rodziny lepiarkowatych (Colletidae).  Charakteryzuje ją czarne ubarwienie ciała i tułów pokryty rdzawobrązowymi włoskami. Pierwszy tergit jest gęsto punktowany, na bokach i po środku z przylegającym owłosieniem – co traktuje się za cechę diagnostyczną gatunku. Przepaski odwłokowe utworzone są z białych lub żółtych włosków. Długość ciała samicy wynosi 9  – 11 mm, samce są mniejsze: 7,5 – 10 mm.

Długość języczka: Pszczoła krótkojęzyczkowa (4 mm). Języczek jest szeroki i ścięty lub dwupłatowy.

Pojaw: Dorosłe lepiarki są spotykane w środowisku od połowy czerwca do połowy września. Zimują jako przedpoczwarki lub poczwarki.  

 Uspołecznienie: Gatunek samotny.

 Siedlisko: Spotykana na łąkach, wrzosowiskach i w otwartych lasach, ale też na wydmach i przybrzeżnych klifach. Preferuje tereny charakteryzujące się piaszczystymi glebami.

 Rośliny pokarmowe: Zbierają pyłek z gatunków roślin z rodzin astrowatych (Asteraceae), baldaszkowatych (Apiaceae), różowatych (Rosaceae), dyniowatych (Cucurbitaceae), wilczomleczowatych (Euphorbiaceae) i dzwonkowatych (Campanulaceae).  

Miejsce gniazdowania: Gniazduje w niewielkich skupiskach, kopiąc norki w gołej ziemi, na zboczach i terenach ubogich w roślinność.

Pasożyt gniazdowy: Mamrzyca północna (Epeolus variegatus). Ta niewielkich rozmiarów pszczoła jest kleptopasożytem – swoje jaja składa w gniazdach lepiarek. Wyklute z jaj larwy mamrzycy żywią się nektarem i pyłkiem zgromadzonym przez lepiarki. 

 Występowanie w Polsce: Występuje w całej Polsce

Ochrona gatunkowa w Polsce:

Europejska Czerwona Lista IUCN : LC – najmniejszej troski

Polska Czerwona Lista: gatunek nie objęty ochroną.

 NASZE OBSERWACJE 😉

Lepiarki wąskopase spotkaliśmy na łąkach kwietnych w Białymstoku, Bydgoszczy oraz Łodzi.

  Źródła:

 1. Klucz do oznaczania Colletidae (Pawlikowski i Celary 2003);

2. Bellman H. Błonkówki, pszczoły, osy i mrówki środkowej Europy, Wyd. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011

3.https://insektarium.net/hymenoptera-2/colletidae-lepiarkowate/colletes-similis-lepiarka-waskopasa/ (10.03.2022)

4. https://dzicyzapylacze.pl

 

 

Autorzy: Sandra Chmielewska, Urszula Jabłońska

Skip to content