O projekcie

Strona jest poświęcona projektowi „Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi”, na realizację którego Koło Naukowe Biologów otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Strona ma za zadanie popularyzować wiedzę dotyczącą biologii i ekologii roślin tworzących kwietne łąki w miastach, gości i mieszkańców tych łąk, jak również aspektów wpływu zieleni miejskiej na samopoczucie ludzi, w tym uzyskane w trakcie realizacji projektu dane.

 

Badania pokazują, że mieszkańcy miast coraz bardziej odczuwają brak możliwości bliskiego doświadczania przyrody. Wpływa to negatywnie na ich samopoczucie, motywację i chęć podejmowania działań. Odpowiednie zaprojektowanie zieleni miejskiej, aby sprzyjała zarówno bioróżnorodności, jak i mieszkańcom, stało się ogromnym wyzwaniem dla administracji publicznej i naukowców.

 

Trendy ostatnich lat promują tworzenie tzw. łąk kwietnych, które mają za zadanie cieszyć oko mieszkańców miast, zwiększać bioróżnorodność, wpływać pozytywnie na bioretencję oraz redukować zanieczyszczenia powietrza.

 

Dostrzegając perspektywiczność tematu kwietnych łąk, rozpoczęliśmy projekt, którego oddziaływanie ma mieć charakter, co najmniej krajowy. Zwracamy uwagę na interdyscyplinarność i holistyczność podejmowanych przez nas działań. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin: entomologii, ornitologii, fitosocjologii, ekologii, psychologii i matematyki, co gwarantuje wysoki poziom badań oraz nowatorskie ujęcie poruszanego tematu. Chcemy wyjść naprzeciw społeczeństwu i uwzględnić ich potrzeby.

A wszystko po to… by wszystkim mieszkańcom miast żyło się lepiej 😉

Skip to content