Gatunki zwierząt

Trzmiel zmienny (Bombus humilis)

Ogólna charakterystyka: Charakteryzuje się dużą zmiennością ubarwienia. Grzbiet tułowia żółty, jasnobrązowy z domieszką czarnych włosów lub czarny. Odwłok w różnych odcieniach – żółtych, brązowożółtych z domieszką czarnych włosów. U jednych okazów początkowe segmenty odwłoka są czarne, u innych ostatnie. Odwłok może być też rudy bądź brązowy. Królowe osiągają wymiary 15-18 mm, robotnice 9-15 mm, a samce 12-14 mm. 

Długość języczka: Trzmiel długojęzyczkowy. 

Pojaw:  Spotykany od maja do sierpnia. 

Uspołecznienie: Gatunek społeczny. Gniazda składają się z królowej-matki, robotnic oraz trutni. Pszczele rodziny mogą liczyć do 120 osobników. 

Siedlisko: Trzmiel ten związany jest ze środowiskami leśnymi i marginalnymi. Występuje na otwartych przestrzeniach łąk, pól uprawnych, w pobliżu zagajników i brzegu lasów. 

Rośliny pokarmowe: Odżywia się nektarem. Oblatuje rośliny z 85 gatunków. Preferuje kwiaty z rodzin jasnotowatych (Lamiaceae), trędownikowatych (Scrophulariaceae) i bobowatych (Fabaceae). 

Miejsce gniazdowania: Królowa matka zakłada gniazda na wiosnę w mchu lub ptasich gniazdach. 

Pasożyt gniazdowy: Owadami, które pasożytują na jego gnieździe są inne trzmiele, a mianowicie: Bombus barbutellusBombus campestris. 

Występowanie w Polsce: W Polsce spotykany na całym obszarze, ale wszędzie jest nieliczny. 

Ochrona gatunkowa w Polsce:

Polska Czerwona Lista: Narażony (VU)

Europejska Czerwona Lista IUCN: Ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC)

Kategoria rzadkości: rm (gatunek rzadki w kraju) 

Czy wiesz, że…

·       Nazwa „trzmiel zmienny” wzięła się od różnorodnej formy barwnej tego owada.

 NASZE OBSERWACJE 😉

Trzmiel zmienny został spotkany na miejskiej łące kwietnej w Białymstoku.

  Źródła:

1.     Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Pawlikowski T. Trzmiele Polski. – przewodnik terenowy. Suwałki 2004

2.     Sikora i in.. 2018. Pszczoły w mieście. Trzmiele Wrocławia. Wydanie 1

3.     https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/trzmiel-zmienny

4.     https://insektarium.net/hymenoptera-2/apidae-pszczolowate/bombus-humilis-trzmiel-zmienny/

 

 

 

Autor: Wiktoria Turska, Urszula Jabłońska

Skip to content